Grafické návrhy

Naši profesionální grafici se postarají o vytvoření grafického návrhu dle Vašich představ. Zvládneme nejen webové stránky, ale i loga, jídelní lístky, vizitky, plakáty, reklamní předměty, polepy vozů a mnohé další.

Jaké služby nabízíme?

Grafické návrhy webových stránek

Pro vytvoření přívětivého uživatelského zážitku na Vašich webových stránkách je nutné vytvořit poutavý grafický design webových stránek. Pro celkový uživatelský zážitek hraje klíčovou roli atraktivita designu, funkčnost webu a jednoduchost užívání.

Seznam požadavků, které by měl splňovat grafický návrh webových stránek:

 1. Atraktivní a poutavý design
 2. Příjemný pro uživatele
 3. Funkční a jednoduchý na používání
 4. V souladu s celkovou firemní identitou
 5. Propracovaný UI a vhodný obsah by měl pomoci zvýšit čas uživatelem strávený na webových stránkách
 6. Optimalizovaný z pohledu rychlosti načítání
Kompletní ceník

Návrh loga

Chcete-li vizuálně inovovat a posunout svou společnost na profesionální úroveň, tak je logo v tomto procesu klíčovým. Logo je prvním krokem v rámci procesu tvorby značky. Mělo by reflektovat hodnoty firmy, pozici značky na trhu a svým vizuálním ztvárněním se odlišovat od konkurence.

Rádi Vám navrhneme logo, které bude splňovat tyto požadavky:

 1. Odrážet hodnoty produktu/služby
 2. Odlišovat se od konkurence na trhu
 3. Bude estetické a graficky správně zpracované
 4. Bude podporovat Vaše obchodní cíle
Kompletní ceník

Návrh vizuální identity / branding

Vizuální identita je klíčovým prvkem pro budování silné značky. Vytvořením jedinečné a konzistentní vizuální identity včetně loga, typografie, barev, ochranných zón a dalších prvků, můžete dosáhnout jednoznačného uživatelského zážitku pro zákazníky Vašeho podniku. Návrh vizuální identity je proces, který si zaslouží pečlivou koordinaci tak, aby odpovídal Vašim celkovým cílům a hodnotám.

Seznam požadavků na návrh vizuální identity:

 1. Jedinečnost a konzistence vizuální identity
 2. Soulad s firemními hodnotami a cíli společnosti
 3. Atraktivita pro nové a stávající zákazníky
 4. Výraznost a jednoznačnost
 5. Schopnost adaptace identity do dalších kanálů a platforem
Kompletní ceník

Návrhy firemních tiskovin

Firemní tiskoviny jako brožury, katalogy, plakáty, letáky, vizitky, bloky a další jsou důležitou součástí firemní komunikace a prezentace. Tyto tiskoviny umožňují společnosti prezentovat své produkty a služby, sdělovat své hodnoty a cíle a budovat svou značku. Správně navržené firemní tiskoviny by měly být atraktivní, srozumitelné a v souladu s vizuální identitou společnosti.

Seznam požadavků na návrh firemních tiskovin:

 1. Atraktivní design grafického návrhu
 2. Soulad s firemní vizuální identitou
 3. Srozumitelnost a jednoznačnost informací
 4. Důraz na produkty a služby společnosti
 5. Prezentace firemních hodnot a cílů
 6. Přizpůsobení na různé typy tiskovin
 7. Technická správnost a kvalita tisku
Kompletní ceník

Polepy automobilů

Polepy automobilů slouží jako efektivní způsob prezentace firemního nebo osobního automobilu. Polepy mohou být použity k označení firemního automobilu, k prezentaci firemního loga a barev nebo k personalizaci osobního automobilu. Správně navržený polep by měl být esteticky atraktivní, odolný vůči poškození a v souladu s vizuální identitou společnosti nebo osobního stylu.

Seznam požadavků na polep automobilu:

 1. Poutavé grafické zpracování polepu
 2. Kompatibilita s tvarováním a velikostí automobilu a využití šablon pro různé typy vozidel
 3. Soulad s Vaší firemní vizuální identitou
 4. Technická správnost grafického návrhu a kvalita tisku
Kompletní ceník

Branding provozovny

Branding poboček/provozoven je nezbytný krok pro konzistentní a efektivní prezentaci firemní značky na všech místech, kde působí Váš podnik. Pobočky a provozovny by měly být snadno identifikovatelné pro Vaše zákazníky, aby podpořily celkový dojem značky. Navržení vizuální identity poboček/provozoven by mělo být součástí celkového plánu na budování značky a mělo by být definováno v rámci dokumentu jednotné vizuální identity.

Seznam požadavků na branding poboček/provozoven:

 1. Soulad s celkovou vizuální identitou značky
 2. Snadná identifikovatelnost poboček/provozoven
 3. Estetická atraktivita a poutavý grafický design v souladu s CI
 4. Technická správnost a kvalita tisku a použitých finálních materiálů
 5. Možnost přizpůsobení pro různé typy poboček/provozoven
Kompletní ceník

Reklamní předměty

Reklamní předměty jsou efektivní nástroj pro propagaci Vaší značky. Vhodný výběr včetně grafického návrhu a aplikace loga na vybrané reklamní předměty by měl být součástí celkového plánu na budování značky a mělo by být definováno v rámci dokumentu jednotné vizuální identity.

Seznam požadavků na reklamní předměty:

 1. Soulad s celkovou vizuální identitou značky
 2. Funkčnost a praktičnost pro zákazníky
 3. Technická správnost grafického návrhu a kvalita tisku
 4. Možnost přizpůsobení pro různé cílové skupiny