Placená reklama

Nechte tvorbu a správu online reklamy na nás! Náš tým se postará o vytvoření a správu placených reklam na platformách jako jsou Google, Facebook a Sklik. Cílem online kampaní je podpořit povědomí o podniku mezi potenciálními zákazníky a zvýšit tak jeho návštěvnost.

Rádi pro Vaši restauraci zajistíme: 

 • PPC kampaně ve vyhledávačích
 • Remarketingové kampaně 
 • Displayové kampaně 
 • Video kampaně 
 • Branding a nativní kampaně 

Jaký je postup při spolupráci s naším týmem: 

 • Společně s našimi specialisty stanovíme cíle online kampaní (jako je např. zvýšení povědomí o Vaší restauraci, zvýšení návštěvnosti Vaší restaurace / navýšení počtu rezervací atd.)
 • Stanovení si celkového budgetu na reklamní kampaně 
 • Výběr vhodných platforem, kanálů a taktik pro komunikaci (Google, Seznam, Instagram, Facebook, TikTok / PPC, remarketing, display, video, branding, nativní reklama)
 • Sestavení mediálního plánu kampaně 
 • Vytvoření, správa a průběžná optimalizace kampaní včetně kreativy pro vybrané kanály v souladu s Vaší vizuální identitou
 • Průběžné sledování výsledků a reporting kampaní